Úvod Kontejnery Odebírané odpady Písky, drtě a kačírky Zemní práce Zimní údržba Ceník Kontakt
vlna viki skutr

Stavobazar.eu

Mezi naše činnosti patří:

1) kontejnerová doprava, odvoz suti, sypkých materiálů - depo štěrk, písek
2) odtahy vozidel a strojů
3) dopravu zboží a materiálů - autodoprava
4) výkopové práce a terénní úpravy menšího rozsahu
5) úklid sněhu, odhrnování, pluhování, možno s odvozem
6) nakládka a vykládka kamionů, zvedací práce VZV
7) ekologická likvidace vozidel zdarma - autovrakoviště (včetně potvrzení)

Kontejnery:

Možnost přistavení kontejneru na místo které Vám vyhovuje.

Za co se platí:

Cena se skládá ze čtyř položek:
1) Přistavení kontejneru
2) Pronájem kontejneru
3) Odvoz kontejneru
4) Likvidace odpadu
Paušální cena 1200,-Kč v lokalitě Liberec a Jablonec n.N. za přistavení a odvoz kontejneru
Dál účtujeme 30,-Kč / 1 km

Nejčastější typy kontejnerů:

Kontejner 3 m3

maximální nosnost 3,5t
vhodný pro odvoz stavební suti, zeminy, stavebního a komunálního odpadu

Kontejner 6 m3

maximální nosnost 3,5t
vhodný pro odvoz stavebního dřeva, trávy, stavebního a komunálního odpadu

Kontejner 3 m3 - 1,2m široký – určený na chodníky, do průjezdů

maximální nosnost 3,5t
vhodný pro odvoz stavební suti, zeminy, stavebního a komunálního odpadu

Kontejner 10 m3

maximální nosnost 3,5t
vhodný pro odvoz dřeva, trávy, větví, lehkého stavebního a komunálního odpadu

Orientační ceník odvážených a likvidovaných odpadů:

DruhCena/1tuna bez DPH
Suť vytříděná, beton, cihla, obklady
750,-Kč
Objemný odpad
3042,-Kč
Komunální odpad
3042,-Kč
Sklo
1517,-Kč/zdarma čisté, bez příměsí
Bio odpad
1283,-Kč/zdarma
Stavební odpad neobs. nebezpečné látky do 50cm
1577,-Kč
Stavební odpad neobs. nebezpečné látky nad 50cm
2713,-Kč
Polystyren
25.368,-Kč
Podrobnější informace na tel.604259577

Odebírané odpady

Polystyren

Stavební polystyren vyráběný v ČR do roku 2015, byl zařazen jako nebezpečný odpad (NO). Nařízení Komise (EU) č. 2016/460 ze dne 30. března 2016. Tento expandovaný a extrudovaný polystyren obsahuje HBCDD - zpomalovač hoření. Pokud stavební polystyren obsahuje více než 1000 mg/l látky HBCCD, je třeba s ním zacházet jako s nebezpečným odpadem. V praxi to znamená, že tento odpad 170903, 170603 je nutné narovnat do pytlů nebo bigbagů a takto zabalený nechat odvézt např. naší firmou do zařízení k tomuto účelu uzpůsobeném za úhradu. Pokud chce původce polystyren likvidovat jako ne nebezpečný (O), musí doložit laboratorní rozbor prokazující podlimitní koncentraci HBCCD.

Stavební suť - čistá

Musí být bez příměsí. Jedná se o zbytkový materiál po demolicích nebo bourání (ale i po výstavbě), který již nelze nijak využít a který se obvykle odváží na skládku jako odpad.

Objemný odpad

Odpad vzniklý při běžném chodu domácností a firem, který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob jako jsou popelnice. Mezi objemný odpad patří nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC, umyvadla, plastové vany apod. Nesmí obsahovat žádné nebezpečné příměsi.

Bio odpad

Listí, tráva, drny se zeminou, zbytky rostlin, kousky větví keřů i stromů, piliny, dřevěný popel, spadané ovoce prokládané trávou, bioodpad z kuchyně (zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod., čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec).

Dřevo

Odpad obsahující spalitelnou dřevní hmotu

Sklo

Čisté, bez příměsí bílé nebo barevné sklo - likvidace zdarma

Sádrokarton

Zbytky ze staveb a demolicí, bez příměsí

Spalitelný a nespalitelný odpad

Třídit dle možností

Písky, drtě a kačírky

Ceník dodávaných materiálů:

Ceník

Zemní práce

Provádíme pomocí nakladače UNC

Cena za 1 hod =750,-Kč bez DPH

Zimní údržba

Provádíme pomocí nakladače UNC

Cena za 1 hod =750,-Kč bez DPH

Poznámka:

Ceny jsou pouze informativní. Cena se stanovuje vždy po dohodě odběratele s dodavatelem.

Stavobazar.eu - kontakt

CZ +420 604 259 577Telefon

info@stavobazar.eu email